OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVIII/222/2013 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany

Uchwała Nr XXVIII/222/2013 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany

Numer uchwały: 222
Numer sesji: XXVIII
Rok: 2013


UCHWAŁA Nr XXVIII/222/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594) art. 15 ust. 1, art. 28 i art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej grunt orny kl. IVa, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 893/13 o pow. 0,1094 ha zapisanej w KW PO1L/00026802/0 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności nieruchomości stanowiących drogi, położonych we Włoszakowicach i Boszkowie - Letnisku, oznaczonych numerami działek: 87/17 o powierzchni 0,0044 ha; 87/18 o powierzchni 0,0028; 354/1 o powierzchni 0,0200 ha; 971 o powierzchni 0,0800 ha; 19/1 o powierzchni 0,0412 ha, zapisanych w KW PO1L/00004981/8 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Uchyla się § 1 pkt 12 uchwały Nr VII/40/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Stefan Lis
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-10-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06