OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/143/2004

Uchwała nrXVIII/143/2004

Numer uchwały: 2004/18/143
Numer sesji: 18
Rok: 2004
U C H W A Ł A Nr XVIII/143/2004
--------------------------------------------------
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 20 września 2004 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XV/126/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 kwietnia 2004 r. sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ostatnia zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203 ) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 Nr 71 poz. 838 ze zmianami ostatnia zmiana Dz.U. z 2003 Nr 200 poz. 1953) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Zapis § 4 Uchwały Nr XV/126/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu otrzymuje następujące brzmienie:
㤠4

  1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonych urządzeń infrastuktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego z zastrzeżeniem ust.2:

1) poza obszarem zabudowanym - 15,00 zł
2) w obszarze zabudowanym - 40,00 zł
3) na obiekcie mostowym - 200,00 zł

  1. Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami:

1) poza obszarem zabudowanym - 0,00 zł
2) w obszarze zabudowanym - 0,00 zł
3) na obiekcie mostowym - 0,00 zł”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XVIII/143/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 20 września 2004 r.


Proponowane stawki opłat rocznych w wysokości 0,00 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonych urządzeń infrastuktury technicznej takich jak: sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z przyłączami podyktowane są względami społecznymi.
Roczne opłaty za ww. urządzenia naliczałby gminie Zarząd Dróg Gminnych, a w rezultacie opłaty przeliczone zostały by na mieszkańców korzystających z tych urządzeń i stanowiły by nowy ukryty podatek.
Jest absurdem płacenie przez Gminę jednostce administrującej drogami gminnymi opłaty za umieszczanie w tych drogach sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Tym bardziej gdy jednostkę powołała gmina do realizacji swoich zadań. Gmina po to ma własne drogi, aby po nich odbywał się ruch i aby tam umieszczać bez opłat urządzenia takie jak sieć kanalizacji, sieć wodociągową itp.
Podobnymi stawkami gminę obciążył Zarząd Dróg Powiatowych za urządzenia umieszczone w pasie dróg znajdujących się na terenie gminy, a administrowanych przez powiat.

Plan inwestycyjny gminy zakładający dalsze inwestycje w zakresie ochrony środowiska poprzez dalszą budowę sieci kanalizacji sanitarnej staje się niemożliwy do realizacji, w związku z przyzwoleniem ustawowym do ustanowienia sobie (administratorom dróg gminnych, powiatowych) stałych, czasem dość pokaźnych dochodów.
Mając jednak na uwadze chociaż częściowe, lokalne zniwelowanie skutków jakie może wywołać przepis ustawy o drogach przyjmuje się w gminie Włoszakowice stawkę w wysokości 0,00 zł.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06