OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVI/133/2004

Uchwała nrXVI/133/2004

Numer uchwały: 2004/16/133
Numer sesji: 16
Rok: 2004

Uchwała Nr XVI/133/2004

Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r


w sprawie statutu Gminy


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1, art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Gminy Włoszakowice uchwala:


STATUT
GMINY WŁOSZAKOWICE

(...) Treść Statutu Gminy znajduje się pod pozycją "GMINA"

 

§ 115.

Traci moc uchwała Nr XV/101/1996 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 sierpnia 1996 r. w sprawie Statutu Gminy Włoszakowice ze zmianami w Statucie przyjętymi w uchwałach:
Nr II/23/1998 z dnia 14 grudnia 1998 r.
Nr XII/113/2000 z dnia 24 lutego 2000 r.
Nr XX/217/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 r.
Nr XXIII/263/2002 z dnia 11 lutego 2002 r.

§ 116.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 117.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór
.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06