OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/141/2004

Uchwała nrXVIII/141/2004

Numer uchwały: 2004/18/141
Numer sesji: 18
Rok: 2004
UCHWAŁA Nr XVIII/141/04
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 20 września 2004 r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej Krzycku Wielkim
Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 102 poz. 1055) art.28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 92 poz. 880) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, oznaczonych nr działek 351/2, 351/3, 351/4, i 351/5 położonych w Krzycku Wielkim przy ul. M.Górnego, powstałych w wyniku podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki 351/1 o pow. 0,62 ha zapisanej w księdze wieczystej KW 26818 Sądu Rejonowego w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

Uzasadnienie
do Uchwały NrXVIII/141/04
Rady Gminy WłoszakowiceWymienione w projekcie uchwały działki budowlane powstały w wyniku podziału działki o pow. 0.62 ha w Krzycku Wielkim, od paru lat nie użytkowanego ogrodu położonego przy budynku szkolnym od ulicy Mieczysława Górnego.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06