OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIX/229/2013 w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach

Uchwała Nr XXIX/229/2013 w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach

Numer uchwały: 229
Numer sesji: XXIX
Rok: 2013


Uchwała Nr XXIX/229/2013
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 6 listopada 2013 r.


w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2
Traci moc Uchwała Nr XXVII/301/2002 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 sierpnia 2002r w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Włoszakowicach.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena PrzezbórPliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Monika Lucerek
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-11-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06