OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVI/132/2004

Uchwała nrXVI/132/2004

Numer uchwały: 2004/16/132
Numer sesji: 16
Rok: 2004
UCHWAŁA NR XVI/132/2004
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 czerwca 2004 r


w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola w Jezierzycach Kościelnych

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r ze zmianami ostatnia zmiana Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z 2004r.) uchwala co następuje :


§ 1

Zamierza się zlikwidować Przedszkole w Jezierzycach Kościelnych z dniem 31 sierpnia 2005 r.

§ 2

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e

Likwidacja Przedszkola w Jezierzycach Kościelnych podyktowana jest względami organizacyjnymi i finansowymi. Przedszkole zostanie połączone z Zespołem Szkół w Jezierzycach Kościelnych i stworzona zostanie jedna jednostka organizacyjna Gminy. Zmiana ta podyktowana jest faktem zmniejszania się liczby urodzin dzieci oraz pogarszającym się stanem technicznym budynku w którym obecnie mieści się przedszkole. W Zespole Szkół są warunki na stworzenie przyszkolnego oddziału klasy „0”. Gdyby dzieci sześcioletnich było mniej będzie istniała możliwość przyjęcia do przedszkola dzieci młodszych. Kończy się w dniu 31 sierpnia 2004 r. okres sprawowania funkcji dyrektora. Nauczycielka, która jest dyrektorem w chwili obecnej zwróciła się z prośbą o przeniesienie jej do pracy w Przedszkolu w Krzycku Wielkim, gdzie jedna z nauczycielek przechodzi na emeryturę. Sytuacja ta jest sprzyjająca likwidacji przedszkola, w niczym to nie zmieni sytuacji dzieci, a nawet poprawi ich warunki bytowe.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06