OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVII/134/2004

Uchwała nrXVII/134/2004

Numer uchwały: 2004/17/134
Numer sesji: 17
Rok: 2004


Uchwała Nr XVII/134/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 lipca 2004 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 109, art. 110 i art. 124 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 123, poz.1291 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletni program inwestycyjny dotyczący budowy sali sportowej dla ZSO we Włoszakowicach ustalony w § 9 pkt 3 uchwały Nr XIII/104/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszakowice na 2004 rok, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór


Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XVII/134/ 2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 28 lipca 2004 roku

Wieloletni program inwestycyjny

Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Włoszakowice


  1. Zakres zadania obejmuje budowę sali sportowej dla ZSO w miejscowości Włoszakowice.

  2. Celem przedsięwzięcia jest osiągnięcie wzrostu sprawności dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej.

  3. Realizatorem powyższego zadania jest Gmina Włoszakowice.

  4. Okres realizacji przedmiotowego programu obejmuje lata 2004 - 2005, z przedłużonym okresem płatności na lata 2004 -2006.

  1. Szacowane nakłady finansowe na wykonanie powyższego zadania wynoszą 2.708.872,-złote.

6.Wydatki w poszczególnych latach:

  • w roku 2004 ogółem wyniosą 400.000,- złotych zabezpieczone przez gminę,

  • w roku 2005 ogółem wyniosą 2.308.872,-złote, w tym środki

zabezpieczone przez gminę 6.331,- złotych oraz 2.031.654,- złote wnioskowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 270.887,- złotych z budżetu państwa.

Uzasadnienie:
Zmiana programu budowy sali sportowej we Włoszakowicach spowodowana jest przesunięciem terminu jej wykonania oraz zmianą podmiotów , do których Gmina występuje o dofinansowanie.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-07-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06