OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXX/239/2013 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania + rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Nr XXX/239/2013 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania + rozstrzygnięcie nadzorcze

Numer uchwały: 239
Numer sesji: XXX
Rok: 2013

UCHWAŁA NR XXX/239/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 6.12.2013 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r,
poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145)
Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Włoszakowice dla spółek wodnych, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy


  Irena Przezbór

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Olejnik
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2013-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06