OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIX/156/2004

Uchwała nrXIX/156/2004

Numer uchwały: 2004/19/156
Numer sesji: 19
Rok: 2004U C H W A Ł A Nr XIX / 156 / 2004
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie zwolnienia od opłat za zgłoszenia o dokonanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej dotyczącej wpisania numeru PKD.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Na podstawie art.7a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej ( Dz.U. Nr 101 poz. 1178 ze zmianami ostatnia zmiana Dz.U. z 2004 Nr 173 poz. 1808) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje :

§ 1

Zwalnia się z opłaty zgłoszenia o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej składane przez przedsiębiorców jeżeli zmiana dotyczy uszczegółowienia zakresu przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Dzialalności Gospodarczej ( PKD ).

§ 2

Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców uzupełniających dane w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14.11.2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 217, poz.2125 ).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06