OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIV/117/2004

Uchwała nrXIV/117/2004

Numer uchwały: 2004/14/117
Numer sesji: 14
Rok: 2004

UntitledUCHWAŁA Nr XIV /117/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 marca 2004 r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej we Włoszakowicach
Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r ostatnia zmiana Dz.U z 2002r Nr 153 poz. 1271) art.28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r. ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 6 poz. 39) Rada Gminy uchwala co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 442 o pow. 0,1600 ha, położonej we Włoszakowicach przy ul. Powstańców Wlkp. zapisanej w księdze wieczystej KW nr 24110 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych - w drodze przetargu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór


Uzasadnienie

Wymieniona nieruchomość gruntowa położona jest przy ulicy Powstańców Wlkp. we Włoszakowicach przy Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym “ OGROFOL”. W ewidencji gruntów oznaczona jako - nieużytek, zagospodarowana i użytkowana obecnie jako trawnik.
Ponieważ jest zainteresowanie kupnem tej działki toteż po dokonaniu wznowienia granic i podziału, wymieniony w projekcie uchwały grunt proponuję się wykazać do sprzedaży przetargowej.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06