OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/252/2013 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

Uchwała Nr XXXI/252/2013 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach

Numer uchwały: 252
Numer sesji: XXXI
Rok: 2013

UCHWAŁA Nr XXXI/252/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 95/9, o powierzchni 0,0008 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00006698/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-)Irena Przezbór
U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXXI/252/2013 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Uwzględniając fakt, że nieruchomość będąca przedmiotem nabycia stanowi część ul. Leśnej we Włoszakowicach, zasadnym jest nabycie tej części nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06