OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/253/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXXI/253/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi

Numer uchwały: 253
Numer sesji: XXXI
Rok: 2013

Uchwała Nr XXXI/253/2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§1. Rada Gminy Włoszakowice po rozpatrzeniu skargi J.M. z dnia 6 grudnia 2013 r . na bezczynność Wójta Gminy w sprawie skargi złożonej do Urzędu Gminy Włoszakowice dnia 19 czerwca 2013 r. uznaje skargę za niezasadną.§ 2. Wyrażone przez Radę Gminy Włoszakowice stanowisko znajduje uzasadnienie w załączniku do uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór


Załącznik
do Uchwały Nr XXXI/253/2013
z dnia 30 grudnia 2013 r.Dnia 6 grudnia 2013 r. na XXX Sesji Rady Gminy Włoszakowice p.J.M. złożył skargę na bezczynność Wójta Gminy Włoszakowice w związku z niezałatwieniem przez Wójta skargi skierowanej do niego dnia 19 czerwca 2013 r., w sprawie zaginięcia korespondencji „wysłanej do Przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice p.Ireny Przezbór” nadanej dnia 17 maja 2012 r.
Z wyjaśnień i dokumentów złożonych Radzie Gminy Włoszakowice wynika, że w związku ze skargą z dnia 19 czerwca 2013 r. zostały przeprowadzone czynności wyjaśniające polegające na wezwaniu wnoszącego skargę do jednoznacznego sprecyzowania czy skarga dotyczy Wójta czy pracowników Urzędu Gminy oraz przedłożenia kopii pisma, które kierowane było do Pani Ireny Przezbór.
Wezwanie odbyło się na zasadach przepisów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46) - § 8 ust. 2.
Czynności wyjaśniające pozwalające ustalić zasadność skargi z dnia 19 czerwca 2013 r. przeprowadzono w okresie od dnia 19 czerwca 2013 r. do dnia 18 lipca 2013 r. zgodnie z art. 237 § 1 kpa. O sposobie załatwienia skargi został wnoszący skargę powiadomiony pismem z dnia 11 grudnia 2013 r. zgodnie z art. 237 § 3 kpa.

W związku z czym należy uznać skargę za bezzasadną.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06