OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/118/2004

Uchwała Nr XIV/118/2004

Numer uchwały: 2004/14/118
Numer sesji: 14
Rok: 2004

Untitled


UCHWAŁA Nr XIV/118/04
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 marca 2004 r.


w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w Boszkowie - Letnisku
Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U z 2002r Nr 153 poz. 1271), art.28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 46 poz. 543; ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 6 poz. 39) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej ośrodek wypoczynkowy , oznaczonej nr działki 993/2 o pow. 0,1689 ha, położonej w Boszkowie - Letnisku przy ul. Pocztowej, obręb Grotniki zapisanej w Księdze Wieczystej KW nr 25586 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych - w drodze przetargu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.



Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór









Uzasadnienie


W zasobie mienia komunalnego gminy znajdują się cztery ośrodki rekreacyjno - wypoczynkowe w Boszkowie i Dominicach. Podnoszenie standardu bytowania w tych Ośrodkach powoduje zwiększenie kosztów ich utrzymania. Ponieważ priorytetowym zadaniem gminy jest realizacja rozpoczętych inwestycji zatem niezbędnym staje się pozyskiwanie środków finansowych, które m/in uzyskać można ze sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego przy ul. Pocztowej w Boszkowie





Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06