OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIV/119/2004

Uchwała nrXIV/119/2004

Numer uchwały: 2004/14/119
Numer sesji: 14
Rok: 2004

Untitled


UCHWAŁA Nr XIV/ 119 /2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie określania dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.

Na podstawie art. XII § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 poz,142 ze zmianą Dz. U. Nr 34 poz. 198 z 1990 r.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje :

§ 1

Dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Włoszakowice z wyłączeniem miejscowości Boszkowo - letnisko określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów
gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miejscowości Boszkowo- letnisko
określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr IV/36/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

(-) IRENA PRZEZBÓRZałącznik nr 1
do uchwały Nr XIV /119 /2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 marca 2004 r.

= = = = = = = = = = = = = = = = =

Określa się następujące dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Włoszakowice:

1. Placówki handlu detalicznego od godz. 5.00 do godz. 24.00
2. Zakłady usługowe od godz. 6.00 do godz. 22.00
3. Zakłady gastronomiczne od godz. 6.00 do godz. 02.00


Czas funkcjonowania wyżej wymienionych placówek i zakładów obejmuje wszystkie dni tygodnia.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/119/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 marca 2004r.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =Określa się następujące dni i godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miejscowości Boszkowo - letnisko:

  1. dla placówek i zakładów prowadzących działalność przy ul. Dominickiej:


a) od niedzieli do czwartku od godz. 6.00 do godz.24.00
b) w piątki i soboty od godz. 6.00 do godz.01.00 dnia następnego

  1. dla placówek i zakładów prowadzących działalność przy ul. Dworcowej i przy

ul. Starkowskiej we wszystkie dni tygodnia
od godz. 6.00 do godz. 5.00


    1. dla placówek i zakładów prowadzących działalność przy pozostałych ulicach

we wszystkie dni tygodnia
od godz.6.00 do godz 02.00
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06