OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie zmniejszenia opłaty rocznej użytkowania wieczystego proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w danym roku

Zarządzenie Nr 3/2014 w sprawie zmniejszenia opłaty rocznej użytkowania wieczystego proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w danym roku

Numer dokumentu: 3
Rok: 2014

ZARZĄDZENIE Nr 3/2014
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 22 stycznia 2014 r.


w sprawie zmniejszenia opłaty rocznej użytkowania wieczystego proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w danym roku.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. Nr 594), art. 71 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) - zarządzam co następuje:

§1

W związku z uprawomocnieniem się decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Dominicach, oznaczonej numerem geodezyjnym: 87/15 o powierzchni 494 m², zapisanej w księdze wieczystej numer PO1L/00030430/2, zmniejszam opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego za okres od 01 stycznia 2014r. Do 22 stycznia 2014r. do kwoty 94,39 zł (tj. 22 dni x 1566,00 zł opłaty rocznej : 365 dni w roku)

§ 2

Nadpłaconą kwotę opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 1471,61 zł (tj. 1566,00 zł opłaty rocznej – 94,39 zł pomniejszona proporcjonalnie opłata roczna) należy zwrócić właścicielowi działki nr 87/15.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozińskiemu

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.


Wójt
Stanisław WaligóraInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-01-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-01-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06