OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIV/123/2004

Uchwała nrXIV/123/2004

Numer uchwały: 2004/14/123
Numer sesji: 14
Rok: 2004

Untitled

Uchwała Nr XIV/123/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 marca 2004r.


w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c i e ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Kwotę 146.250 złotych (słownie: stocztredzieścisześćtysięcydwieściepięćdziesiątzłtych) pozostającą w dyspozycji Gminy Włoszakowice z tytułu umorzenia części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej gminy Włoszakowice w miejscowościach: Boszkowo, Dominice i Włoszakowice” na podstawie umowy Nr 56/P/Le/OW/03 z dnia 30 czerwca 2003r., postanawia przeznaczyć na dalszą budowę kanalizacji sanitarnej gminy Włoszakowice w miejscowościach Dominice i Włoszakowice w 2004r. Planowane nakłady 1.640.000 złotych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

(-) Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06