OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/254/2014 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie

Uchwała Nr XXXII/254/2014 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie

Numer uchwały: 254
Numer sesji: XXXII
Rok: 2014

UCHWAŁA Nr XXXII/254/2014 RADY GMINY WŁOSZAKOWICE z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Zbarzewie, Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594), Rada Gminy uchwala co następuje: § 1 1. Wyraża się zgodę na nabycie następujących nieruchomości gruntowych: 1) położonej w Zbarzewie, oznaczonej numerem działki 23/3, o powierzchni 0,0178 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00050162/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Państwa P.K.M., 2) położonej w Zbarzewie, oznaczonej numerem działki 23/5, o powierzchni 0,1802 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00002963/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Państwa R.U.M., 3) położonej w Zbarzewie, oznaczonej numerem działki 24/3, o powierzchni 0,0621 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00002964/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Państwa K.M.M., 4) położonej w Zbarzewie, oznaczonej numerem działki 172/3, o powierzchni 0,0158 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00008540/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Pana L.K., 5) położonej w Zbarzewie, oznaczonej numerem działki 457/1, o powierzchni 0,0317 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00008540/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Pana L.K. 2. Wymienione w § 1 ust. 1 nieruchomości nabywa się z przeznaczeniem pod budowę ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Zbarzewo z leśniczówką Krzyżowiec. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice § 3 Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór U z a s a d n i e n i e do Uchwały Nr XXXII/254/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 lutego 2014 r. W związku podjęciem przez Gminę Włoszakowice działań zmierzających do budowy ścieżki rowerowej łączącej miejscowość Zbarzewo z leśniczówką Krzyżowiec, niezbędnym jest nabycie na rzecz Gminy Włoszakowice nieruchomości na których będzie realizowana przedmiotowa inwestycja. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest niezbędne w celu umożliwienia procedury wykupu nieruchomości. Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości, stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06