OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/255/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Boszkowie - Letnisku

Uchwała Nr XXXII/255/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Boszkowie - Letnisku

Numer uchwały: 255
Numer sesji: XXXII
Rok: 2014


UCHWAŁA Nr XXXII/255/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 lutego 2014r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Boszkowie - Letnisku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 594) art. 28, art. 37 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice) oznaczonej numerem działki 638/82 o powierzchni 0,0028 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1L/00024110/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków ich zagospodarowania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXXII/255/2014 Rady Gminy Włoszakowice

Przeznaczona do zbycia działka stanowi wjazd na nieruchomości oznaczone numerami działek 638/57 i 638/62. Powyższe działki są odpowiednio własnością Pani E.J.i Pani A.D. Mając na względzie konieczność uregulowania stanu własności nieruchomości, proponuje się zbyć działkę nr 638/82 do współwłasności na rzecz wyżej wymienionych osób.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06