OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/256/2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy

Uchwała Nr XXXII/256/2014 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy

Numer uchwały: 256
Numer sesji: XXXII
Rok: 2014


UCHWAŁA Nr XXXII/256/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ) w związku art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy dotyczącej składników majątkowych Gminy Włoszakowice określonych w § 2 niniejszej uchwały na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 2

Przedmiotem dzierżawy są następujące składniki majątkowe:
1. nieruchomość gruntowa, położona w Boguszynie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 40/6, o powierzchni 1,8585 ha, wykorzystywana jako boisko,
2. nieruchomość gruntowa, położona w Boguszynie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 76/13, o powierzchni 1,0000 ha, wykorzystywana jako boisko,
3. nieruchomość gruntowa, położona w Boszkowie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 163/32, o powierzchni 0,4406 ha, wykorzystywana jako boisko i kort tenisowy,
4. nieruchomość gruntowa rolna, położona w Boszkowie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 60, o powierzchni 0,5100 ha,
5. część nieruchomości gruntowej zabudowanej (dwa pomieszczenia gospodarcze i część podwórza), położonej w Bukówcu Górnym, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 306, o powierzchni 22,68 m²,
6. lokal użytkowy, położony w Bukówcu Górnym, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 501/4, o powierzchni 108 m², wykorzystywane jako kawiarnia,
7. część nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w Bukówcu Górnym, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 700, o powierzchni 0,0400 ha,
8. nieruchomość gruntowa rolna, położona w Bukówcu Górnym, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 793, o powierzchni 0,34 ha,
9. nieruchomość gruntowa, położona w Bukówcu Górnym, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 796/4, o powierzchni 0,3929 ha, wykorzystywana jako boisko i targowisko konne,
10. nieruchomość gruntowa, położona w Bukówcu Górnym, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 803, o powierzchni 0,2600 ha,
11. nieruchomość gruntowa, położona w Bukówcu Górnym, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 808/12, o powierzchni 2,3711 ha, wykorzystywana jako boisko i targowisko konne,
12. nieruchomość gruntowa rolna, położona w Charbielinie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1, o powierzchni 1,8800 ha,
13. lokal użytkowy, położony w Charbielinie, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 134/1, o powierzchni 69,44 m², wykorzystywany jako sala wiejska,
14. nieruchomość gruntowa, położona w Charbielinie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 146/1, o powierzchni 0,4818 ha,
15. nieruchomość gruntowa, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/27, o powierzchni 0,3067 ha,
16. lokal mieszkalny, położony w Dominicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 49/29, o powierzchni 43,8 m²,
17. nieruchomość gruntowa rolna, położona w Dłużynie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 120, o powierzchni 0,9400 ha,
18. nieruchomość gruntowa, położona w Dłużynie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 139/1, o powierzchni 0,0330 ha,
19. nieruchomość gruntowa, położona w Dłużynie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 225/1, o powierzchni 0,9900 ha, wykorzystywana jako boisko,
20. nieruchomość gruntowa rolna, położona w Dłużynie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 339/4, o powierzchni 0,3000 ha,
21. nieruchomość gruntowa rolna, położona w Dłużynie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 74, o powierzchni 1,7500 ha,
22. część nieruchomości gruntowej, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczona numerem ewidencyjnym działki 103/16, o powierzchni 0,0080 ha, wykorzystywana pod działalność gospodarczą,
23. nieruchomość gruntowa, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczona numerami ewidencyjnymi działek: 105/5, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, o łącznej powierzchni 0,6025 ha, wykorzystywana jako parking,
24. nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczona numerem ewidencyjnym działki 316/4, o powierzchni 0,0500 ha,
25. nieruchomość gruntowa, położona w Grotnikach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 747/1, o powierzchni 0,500 ha, wykorzystywana jako boisko,
26. nieruchomość gruntowa rolna, położona w Grotnikach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 753, o powierzchni 0,2300 ha,
27. część nieruchomości gruntowej, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczona numerem ewidencyjnym działki 984, o powierzchni 0,1506 ha,
28. nieruchomość gruntowa, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczona numerem ewidencyjnym działki 999, o powierzchni 0,400 ha,
29. lokal mieszkalny, położony w Jezierzycach Kościelnych, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 193/3, o powierzchni 41,1 m²,
30. nieruchomość gruntowa rolna, położona w Jezierzycach Kościelnych, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 217/5, o powierzchni 0,1900 ha,
31. nieruchomość gruntowa, położona w Jezierzycach Kościelnych, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 256/2, o powierzchni 0,6838 ha, wykorzystywana jako boisko,
32. nieruchomość gruntowa rolna, położona w Jezierzycach Kościelnych, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 327, o powierzchni 0,8100 ha,
33. nieruchomość gruntowa rolna, położona w Jezierzycach Kościelnych, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 328, o powierzchni 0,3800 ha,
34. nieruchomość gruntowa rolna, położona w Krzycku Wielkim, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 107/2, o powierzchni 6,3400 ha,
35. nieruchomość gruntowa rolna, położona w Krzycku Wielkim, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 174/6, o powierzchni 0,2800 ha,
36. lokal mieszkalny, położony w Krzycku Wielkim, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 351/6, o powierzchni 35,58 m²,
37. lokal mieszkalny, położony w Krzycku Wielkim, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 351/6, o powierzchni 30,3 m²,
38. lokal mieszkalny, położony w Krzycku Wielkim, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 351/6, o powierzchni 59,88 m²,
39. część nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w Krzycku Wielkim, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 354/1, o powierzchni 0,1400 ha,
40. część nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w Krzycku Wielkim, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 355/1, o powierzchni 0,5100 ha,
41. lokal użytkowy, położony w Krzycku Wielkim, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 435/10, o powierzchni 106,5 m², wykorzystywany jako ośrodek zdrowia,
42. lokal użytkowy, położony w Krzycku Wielkim, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 435/10, o powierzchni 27,7 m², wykorzystywany jako gabinet stomatologiczny,
43. lokal użytkowy, położony w Krzycku Wielkim, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 435/14, o powierzchni 74,80 m², wykorzystywany jako biblioteka,
44. nieruchomość gruntowa rolna, położona w Krzycku Wielkim, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 520, o powierzchni 7,7100 ha,
45. część nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w Krzycku Wielkim, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 544/4, 544/5, 544/6, o łącznej powierzchni 3,4793 ha,
46. lokal użytkowy, położony w Skarżyniu, oznaczony numerem ewidencyjnymi działek 7/1, 7/2 o powierzchni 371,3 m², wykorzystywany jako sala wiejska,
47. nieruchomość gruntowa rolna, położona w Sądzi, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 125/18, o powierzchni 1,4300 ha,
48. nieruchomość gruntowa, położona w Sądzi, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 130, o powierzchni 0,3800 ha, wykorzystywana jako boisko,
49. nieruchomość gruntowa rolna, położona w Sądzi, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 158, o powierzchni 1,4200 ha,
50. część nieruchomości gruntowej, położonej w Sądzi, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 50, o powierzchni 0,1008 ha,
51. lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 114/1 o powierzchni 88,15 m², wykorzystywany jako biura,
52. lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 114/1 o powierzchni 159,76 m², wykorzystywany jako muzeum,
53. lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 114/1 o powierzchni 21,99 m², wykorzystywany jako izba regionalna,
54. lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 114/1 o powierzchni 181,4 m², wykorzystywany jako biura,
55. nieruchomość gruntowa rolna, położona we Włoszakowicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 221/1, o powierzchni 1,4700 ha,
56. część nieruchomości gruntowej rolnej, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 221/11, o powierzchni 0,8000 ha,
57. nieruchomość gruntowa rolna, położona we Włoszakowicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 221/2, o powierzchni 0,1600 ha,
58. lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 221/4 o powierzchni 54,2 m², wykorzystywany jako biura,
59. część nieruchomości gruntowej, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 411, o powierzchni 0,0018 ha,
60. nieruchomość gruntowa rolna, położona we Włoszakowicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 53, o powierzchni 1,0400 ha,
61. lokal użytkowy, położony w Boszkowie - Letnisku (obręb Włoszakowice), oznaczony numerem ewidencyjnym działki 638/47 o powierzchni 382 m², wykorzystywany jako hangar i pomieszczenia gospodarcze,
62. nieruchomość gruntowa, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice), oznaczona numerami ewidencyjnym działek 638/46 i 639/2, o łącznej powierzchni 0,0529 ha,
63. część nieruchomości gruntowej rolnej, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 692/14, o powierzchni 0,4500 ha,
64. lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 693/8 o powierzchni 205,56 m², wykorzystywany jako biura, magazyny, gabinety rehabilitacji,
65. lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 693/8 o powierzchni 150 m², wykorzystywany jako sklep z artykułami rolnymi,
66. nieruchomość gruntowa, położona we Włoszakowicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1199, o powierzchni 19,3400 ha,
67. nieruchomość gruntowa, położona w Zbarzewie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 184, o powierzchni 0,5100 ha,
68. lokal mieszkalny, położony w Zbarzewie, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 195/6 o powierzchni 66,4 m²,
69. nieruchomość gruntowa rolna, położona w Zbarzewie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 195/9, o powierzchni 1,4300 ha,
70. lokal mieszkalny, położony w Zbarzewie, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 204/4 o powierzchni 77,0 m²,
71. lokal mieszkalny, położony w Zbarzewie, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 244/1 o powierzchni 20,31 m²,
72. lokal mieszkalny, położony w Zbarzewie, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 244/1 o powierzchni 30,9 m²,
73. lokal mieszkalny, położony w Zbarzewie, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 244/1 o powierzchni 17,5 m²,
74. lokal mieszkalny, położony w Zbarzewie, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 244/1 o powierzchni 28,8 m²,
75. nieruchomość gruntowa rolna, położona w Zbarzewie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 259/1, o powierzchni 1,0800 ha,
76. nieruchomość gruntowa rolna, położona w Zbarzewie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 260, o powierzchni 1,1125 ha,
77. nieruchomość gruntowa rolna, położona w Zbarzewie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 458/6, o powierzchni 0,0923 ha,
78. nieruchomość gruntowa, położona w Jezierzycach Kościelnych, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 268, o powierzchni 0,0400 ha,
79. lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 693/8 o powierzchni 484,51 m², wykorzystywany jako biura, sklep, magazyn,
80. lokal użytkowy, położony w Bukówcu Górnym, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 501/4 o powierzchni 18,7 m², wykorzystywany jako centrala telefoniczna,
81. lokal mieszkalny, położony w Krzycku Wielkim, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 351/6 o powierzchni 63,05 m²,
82. lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 221/4 o powierzchni 77,30 m², wykorzystywany jako biura,
83. lokal użytkowy, położony w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice), oznaczony numerem ewidencyjnym działek 638/47, 647/3 o powierzchni 110,4 m²,
84. część nieruchomości gruntowej, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice), oznaczona numerem ewidencyjnym działek 638/47, 647/3, o powierzchni 0,0391 ha,
85. lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 693/8 o powierzchni 74,7 m², wykorzystywany jako sale do nauki,
86. część nieruchomości gruntowej, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczona numerem ewidencyjnym działek 984, o powierzchni 0,0160 ha,§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXXII/256/2014
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 lutego 2014 r.

Art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym zastrzega do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Rada Gminy Włoszakowice nie ustaliła zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Akt taki musiałby mieć charakter prawa miejscowego. Brak ustalonych zasad nakazuje uzyskanie przez wójta każdorazowo zgody rady na zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
Natomiast art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upoważnia odpowiednią radę do wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy.
Wskazane w uchwale Rady Gminy składniki majątkowe Gminy Włoszakowice aktualnie są przedmiotem dzierżawy na rzecz Zarządu Dróg Gminnych, osób fizycznych, prawnych, stowarzyszeń. W związku z faktem, że terminy obowiązywania umów dzierżaw dla wskazanych w uchwale Rady Gminy składników majątkowych upływają w 2014r. oraz na podstawie wskazanych powyżej przepisów podjęcie uchwały jest zasadne.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06