OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XXXII/260/2014 w sprawie nadania nazwy dla ronda we Włoszakowicach

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XXXII/260/2014 w sprawie nadania nazwy dla ronda we Włoszakowicach(Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 1426 z dnia 5 marca 2014 r.)UCHWAŁA Nr XXXII/260 /2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 lutego 2014 r.w sprawie nadania nazwy dla ronda we WłoszakowicachNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadaje się dla ronda we Włoszakowicach, znajdującego się w obrębie Włoszakowice, na częściach działek nr 692/10 i 660/1, u zbiegu ulic: Leszczyńskiej, Powstańców Wielkopolskich, Wolności i Karola Kurpińskiego nazwę: „Rondo Jana Pawła II”.
2. Położenie ronda o jakim mowa w ust. 1 określa załącznik graficzny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/260/2014
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 12 lutego 2014 r.
Z wnioskiem o nadanie dla ronda we Włoszakowicach u zbiegu ulic: Leszczyńskiej, Powstańców Wielkopolskich, Wolności i Karola Kurpińskiego nazwy: „Rondo Jana Pawła II” wystąpiła p. J.N. Wniosek poparło 52 mieszkańców Włoszakowic.

Wprowadzenie nazwy ronda nie wpłynie na zmiany adresowe, stąd nie pociągnie za sobą kosztów dla mieszkańców.

Do właściwości Rady Gminy Włoszakowice, stosownie do postanowień art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym należy podejmowanie uchwał w sprawie m.in. nazwy ulic i placów będących drogami publicznymi.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogusław Olejnik
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-28
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06