OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/261/2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XXXII/261/2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Numer uchwały: 261
Numer sesji: XXXII
Rok: 2014


Uchwała Nr XXXII/261/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 127 poz. 886) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1
Na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach złożony w dniu 20 stycznia 2014 r. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjętych uchwałą nr XXIII/178/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 lutego 2013 r. na okres od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór

Załącznik do uchwały Nr XXXII/261/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 lutego 2014 r. U z a s a d n i e n i e do uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Włoszakowice Na podstawie art.24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami) zwanej dalej ustawą, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach w dniu 20 stycznia 2013 r. złożyła wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Włoszakowice na okres od dnia 01 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 5 ustawy, Wójt Gminy Włoszakowice ustalił, że Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach opracowało wniosek zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 24 ust. 9a ustawy. W szczególności wniosek zawiera określone zgodnie z w/w przepisami zakres świadczonych usług oraz warunki ekonomiczne uzasadniające przedłużenie obowiązywania dotychczasowych taryf. Niniejsza uchwała nie wywołuje zmiany skutków finansowych dla odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych, świadczonych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach, wynikających z poziomu taryfy. W tych okolicznościach podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Roman Hałupka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06