OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/262/2014 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług

Uchwała Nr XXXII/262/2014 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług

Numer uchwały: 262
Numer sesji: XXXII
Rok: 2014


Uchwała Nr XXXII/262/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usługNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1
1. Ustala się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej symbolem “OŚM” w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na czas przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf od 01 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. uchwałą Nr XXXII/261/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 lutego 2014 r.
2. Wysokość dopłaty wynosi 1,50 zł netto do 1,0 m3 ścieków odprowadzanych od określonej w ust.1 grupy taryfowej.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór U z a s a d n i e n i e do Uchwały Nr XXXII/262 /2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 lutego 2014 r. Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach złożyła do Wójta Gminy Włoszakowice dnia 20 stycznia 2014 r. wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Rada Gminy Uchwałą Nr XXXII/261/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. zatwierdziła przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasową taryfę dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej w taryfie symbolem “OŚM” na kwotę 5,80 zł/1 m3 (netto). Mając na uwadze koszty ponoszone przez odbiorców usług komunalnych dot. ścieków komunalnych oraz celowości ich ponoszenia należy uznać, iż dopłata dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej w taryfie symbolem “OŚM” w wysokości 1,50 zł netto/1 m3 jest w pełni uzasadniona. Uchwalenie dopłaty pozwoli na obniżenie ceny w tej grupie odbiorców do kwoty 4,30 zł/1 m3.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Roman Hałupka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06