OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/263/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXXII/263/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi

Numer uchwały: 263
Numer sesji: XXXII
Rok: 2014


Uchwała Nr XXXII/263/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 lutego 2014 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1
Rada Gminy Włoszakowice po rozpatrzeniu skargi J.M. z dnia 29 grudnia 2013 r. na działalność Wójta Gminy Włoszakowice dotyczącej zaginięcia korespondencji pocztowej nadanej 17 maja 2012 r. roku, doręczonej do Urzędu Gminy Włoszakowice 18 maja 2012 roku, adresowanej na „Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice” uznaje skargę za niezasadną.§ 2
Wyrażone przez Radę Gminy Włoszakowice stanowisko znajduje uzasadnienie w załączniku do uchwały.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06