OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/264/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXXII/264/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi

Numer uchwały: 264
Numer sesji: XXXII
Rok: 2014


Uchwała Nr XXXII/264 /2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 lutego 2014 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§1. Rada Gminy Włoszakowice po rozpatrzeniu skargi J.M. z dnia 29 grudnia 2013 r. na bezczynność Wójta Gminy Włoszakowice w związku z brakiem odpowiedzi na pismo nadane do Wójta Gminy Włoszakowice dnia 17 maja 2012 r. - uznaje skargę za niezasadną.§ 2. Wyrażone przez Radę Gminy Włoszakowice stanowisko znajduje uzasadnienie w załączniku do uchwały.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06