OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIII/106/2004

Uchwała nrXIII/106/2004

Numer uchwały: 2004/13/106
Numer sesji: 13
Rok: 2004

Untitled

U C H W A Ł A Nr XIII/106/2004
Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 roku


w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966) Rada Gminy we Włoszakowicach uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się inne zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości w § 2 uchwały Nr X/82/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok, które brzmi:
” § 2 ust.2. nieruchomości oraz ich części (budynki, budowle i grunty), które stanowią własność gminy zajęte na działalność ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WielkopolskiegoPrzewodnicząca Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06