OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIII/268/2014 w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko

Uchwała Nr XXXIII/268/2014 w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko

Numer uchwały: 268
Numer sesji: XXXIII
Rok: 2014

UCHWAŁA NR XXXIII/268/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.


Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:
§ 1
Ogranicza się czas używania instalacji i korzystania z urządzeń z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym w szczególności urządzeń nagłaśniających, na terenie Gminy Włoszakowice, w ten sposób, że wprowadza się zakaz korzystania z tych urządzeń i używania tych instalacji w ciągu całego roku od poniedziałku do czwartku od godz. 23.00 do godz. 6.00, a w piątki, niedziele i dni świąteczne od godz. 24.00 do godz. 6.00, natomiast w soboty od godz. 2.00 do 6.00.


§ 2
1. Ograniczenia określone w § 1 skierowane są do podmiotów prowadzących i organizujących dyskoteki, wieczorki taneczne, koncerty, festyny itp. organizowane na estradach, powierzchniach utwardzonych, plażach i w namiotach; a także podmiotów prowadzących działalność handlową i gastronomiczną, z wyjątkiem imprez organizowanych za zgodą gminy.
2. Ograniczeń określonych w § 1 nie stosuje się do lokali zabezpieczonych przed wydostawaniem się hałasu na zewnątrz budynku i posiadających służby porządkowo – ochronne.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4
Traci moc Uchwała Rady Gminy Włoszakowice Nr XXII/180/05 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06