OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIII/274/2014 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym w drodze zamiany.

Uchwała Nr XXXIII/274/2014 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym w drodze zamiany.

Numer uchwały: 274
Numer sesji: XXXIII
Rok: 2014

UCHWAŁA Nr XXXIII/274/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Bukówcu Górnym w drodze zamiany.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594) art. 15 ust. 1, art. 28 i art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rekreacyjno - wypoczynkowy, położonej w Bukówcu Górnym, oznaczonej numerem działki 808/1 o pow. 0,0053 ha zapisanej w KW PO1L/00026955/7, Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności nieruchomości stanowiących drogi, położonych w Bukówcu Górnym, oznaczonych numerami działek: 795/5 o powierzchni 0,0038 ha; 795/6 o powierzchni 0,0013; zapisanych w KW PO1L/00059177/9 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06