OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIII/278/2014 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach

Uchwała Nr XXXIII/278/2014 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach

Numer uchwały: 278
Numer sesji: XXXIII
Rok: 2014

Uchwała Nr XXXIII/ 278 /2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 marca 2014 r.…...............................................................


w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) i § 43 ust. 2 uchwały Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie statutu Gminy (Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 133, poz. 2723) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1

Wprowadza się zmianę § 8 Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach przyjętego Uchwałą Nr XXXII/267/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez nadanie mu nowego brzmienia:
„ § 8. GOSiR prowadzi działalność na bazie mienia gminy Włoszakowice, mienia nabytego, mienia użyczonego, oddanego w zarząd lub w posiadanie zależne oraz tego w które zostało wyposażone.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06