OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIII/109/2004

Uchwała nrXIII/109/2004

Numer uchwały: 2004/13/109
Numer sesji: 13
Rok: 2004

UntitledUCHWAŁA Nr XIII/109/2004
---------------------------------------------
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 r.


w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 1 we Włoszakowicach.


Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz.U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 r./ uchwala się co następuje:


§ 1

Zamierza się zlikwidować Przedszkole Nr 1 we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej nr 4 z dniem 31 sierpnia 2004 r.§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór

Uzasadnienie


Likwidacja Przedszkola Nr 1 we Włoszakowicach podyktowana jest względami organizacyjnymi. We Włoszakowicach istnieją dwa przedszkola położone w bliskiej odległości, pięciogodzinne, wykonujące to samo zadanie. W każdym z przedszkoli są 3 oddziały, łącznie uczęszcza 127 dzieci. Formalne zlikwidowanie Przedszkola Nr 1 z dniem 31 sierpnia w 2004 r. w celu kontynuowania jego zadań w ramach jednego przedszkola jako jednostki organizacyjnej jest uzasadnione względami organizacyjnymi w zakresie zarządzania, finansowania i statystyki.

Ponadto dyrektorom przedszkoli upływa okres sprawowania stanowiska dyrektora z dniem 31 sierpnia 2004 r. Zamierza się w drodze konkursu wyłonić jednego dyrektora Przedszkola we Włoszakowicach. Likwidacja Przedszkola Nr 1 w niczym nie zakłóci funkcjonowania przedszkola, nie zamierza się również wprowadzać żadnych zmian w zatrudnieniu pracujących nauczycieli i personelu pomocniczego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06