OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIII/111/2004

Uchwała nrXIII/111/2004

Numer uchwały: 2004/13/111
Numer sesji: 13
Rok: 2004

Untitled

Uchwała Nr XIII/111/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 26 lutego 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591, ostatnia zmiana: Dz.U. z 2002 r Nr 153 poz.1271) oraz art. 24, ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz.747 z ostatnią zmianą Dz.U. z 2002 r Nr 113 poz.984) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1
Na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. we Włoszakowicach :
1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę za 1 m3 wody
w wysokości:
- dla miejscowości Jezierzyce Kościelne i Zbarzewo ..................... 1,91 zł. netto
- dla pozostałych miejscowości na terenie gminy Włoszakowice .... 1,71 zł. netto
2. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków za 1 m3 ścieków
w wysokości:
- ścieki komunalne ......................................................... 2,44 zł. netto
- ścieki przemysłowe ......................................................... 5,50 zł. netto
- ścieki komunalne zagniłe przywożone beczkowozami ... 2,44 zł. netto

§ 2
Taryfy netto o których mowa w § 1 ust.1 i 2 zwiększa się o należny podatek VAT.

§ 3
Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odprowadzenia ścieków dokonanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2004 r. do 31 marca 2005 r.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-02-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06