OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XXXIII/279/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy drogom w miejscowościach: Grotniki i Boszkowo-Letnisko

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XXXIII/279/2014 w sprawie nadania nazwy ulicy drogom w miejscowościach: Grotniki i Boszkowo-Letnisko


(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 2663 z dnia 23 kwietnia 2014 r.)





UCHWAŁA NR XXXIII/279 /2014

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 31 marca 2014 r.



w sprawie nadania nazwy ulicy drogom w miejscowościach: Grotniki i Boszkowo-Letnisko



Na podstawie art. 6 i art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. Nr 594 poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 8 ust.1 pkt.1 a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz.260) oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst: Dz.U. Z 2010 r. nr 17 poz. 95 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:



§ 1



Nadaje się nazwę ulicy “Akacjowa” drodze położonej w Grotnikach stanowiącej część działki o numerze ewidencyjnym 508 stanowiącej własność Gminy Włoszakowice której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.





§ 2



Nadaje się nazwę ulicy “ Szkutnicza” drodze wewnętrznej położonej w Boszkowie-Letnisku stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 132/75 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli nieruchomości na której jest ona zlokalizowana której granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.



§ 3



Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice



§ 4



Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.









Przewodniczący Rady Gminy





Irena Przezbór






Pliki do pobrania:



Informacje powiązane:




Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-04-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06