OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXIV/112/2004

Uchwała nrXIV/112/2004

Numer uchwały: 2004/14/112
Numer sesji: 14
Rok: 2004

Untitled
Uchwała Nr XIV/112/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 marca 2004 r.


w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.1568) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz.747 ze zmianą: Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1

  1. Ustala się dopłatę do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków zatwierdzonej Uchwałą Nr XIII/111/2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lutego 2004 r.

  1. Dopłata odnosi się do:

- ścieków komunalnych,
- ścieków komunalnych zagniłych przywożonych beczkowozami.

  1. Wysokość dopłaty do 1 m3 ścieków wynosi 0,57 zł.§ 2

Dopłata o której mowa w § 1 będzie przekazana na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. we Włoszakowicach.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XIV/112/2004
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 marca 2004 r.Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach złożyła do Rady Gminy Włoszakowice dnia 16 stycznia 2004 r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przygotowana kalkulacja cen i stawek opłat została sprawdzona pod względem prawidłowości opracowania.

Mając na uwadze koszty ponoszone przez odbiorców usług komunalnych dot. ścieków komunalnych i ścieków komunalnych zagniłych przywożonych beczkowozami oraz celowość ich ponoszenia Rada Gminy Uchwałą Nr XIII/111/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. obniżyła zawnioskowane taryfy dla w/w ścieków z kwoty 3,01 zł/1m3 (netto) do 2,44 zł/1m3 (netto).

W związku z powyższym należy uznać, iż dopłata do 1 m3 ścieków komunalnych i ścieków komunalnych zagniłych przywożonych beczkowozami, która stanowi różnicę pomiędzy wysokością taryfy wnioskowanej a zatwierdzonej przez Radę Gminy - jest uzasadniona i zostanie przekazana na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o .o. we Włoszakowicach.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2004-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06