OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice o wniesionych odwołaniach od decyzji Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 18.04.2014 r., Nr B – NiB.6220.19.57.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej składającej się z 15 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 30 MW oraz infrastruktury towarzyszącej, realizowanego na działkach nr: 60, 193, 199, 200, 269, 272, 298/2, 320/4, 862/2, 863, 1031/1, 1031/2, 1024 (obręb ewidencyjny Bukówiec Górny) i działkach nr: 372/1, 386, 412/2 (obręb ewidencyjny Dłużyna).

Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice o wniesionych odwołaniach od decyzji Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 18.04.2014 r., Nr B – NiB.6220.19.57.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej składającej się z 15 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 30 MW oraz infrastruktury towarzyszącej, realizowanego na działkach nr: 60, 193, 199, 200, 269, 272, 298/2, 320/4, 862/2, 863, 1031/1, 1031/2, 1024 (obręb ewidencyjny Bukówiec Górny) i działkach nr: 372/1, 386, 412/2 (obręb ewidencyjny Dłużyna).


Nr B – NiB.6220.19.61.2012 Włoszakowice, dnia 22 maja 2014 r.
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami ) Wójt Gminy Włoszakowice

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

że dnia 16.05.2014 r. wniesiono odwołania od decyzji Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 18.04.2014 r., Nr B – NiB.6220.19.57.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej składającej się z 15 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 30 MW oraz infrastruktury towarzyszącej, realizowanego na działkach nr: 60, 193, 199, 200, 269, 272, 298/2, 320/4, 862/2, 863, 1031/1, 1031/2, 1024 (obręb ewidencyjny Bukówiec Górny) i działkach nr: 372/1, 386, 412/2 (obręb ewidencyjny Dłużyna).
Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przekazane zgodnie z art. 133 K.p.a do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.
Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, na tablicy ogłoszeń sołectwa Bukówiec Górny, na tablicy ogłoszeń sołectwa Dłużyna i w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miejskim Śmigla.


Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2014-05-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06