OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIV/289/2014 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Włoszakowice do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej aglomeracji Włoszakowice”

Uchwała Nr XXXIV/289/2014 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Włoszakowice do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej aglomeracji Włoszakowice”

Numer uchwały: 289
Numer sesji: XXXIV
Rok: 2014

UCHWAŁA NR XXXIV /2892014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 20 maja 2014 roku


w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Włoszakowice do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej aglomeracji Włoszakowice”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Włoszakowice do złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I – Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dotyczącego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej aglomeracji Włoszakowice”.
2. Przyjmuje się do realizacji przedsięwzięcie pn. „Opracowanie projektu rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej aglomeracji Włoszakowice.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Karolina Nowak
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-05-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06