OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIV/292/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXXIV/292/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi

Numer uchwały: 292
Numer sesji: XXXIV
Rok: 2014


Uchwała Nr XXXIV/292/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 20 maja 2014 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§1. Postanawia się uznać skargę J.M. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zarzutu łamania Statutu Gminy przez Wójta w związku z nieuczestniczeniem w ostatnich sesjach Rady Gminy Włoszakowice za niezasadną z następujących względów:
1) zapisy Statutu Gminy Włoszakowice w fragmencie podnoszonym przez składającego skargę odnoszą się do kwestii porządkowych, co oznacza, że Wójt uczestnicząc w sesjach nie ma prawa do głosowania,
2) udział Wójta w sesjach nie jest obowiązkiem, a jest tylko jego uprawnieniem jako organu przygotowującego projekty uchwał,
3) ustawa o samorządzie gminnym w art. 30 ust. 2 nie nakłada na Wójta obowiązku uczestniczenia w sesjach Rady, a nakładanie takich obowiązków na Wójta w Statucie Gminy byłoby sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym.


§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rada Gminy
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-05-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-05-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06