OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 40
Rok: 2014

ZARZĄDZENIE NR 40/2014
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rokuNa podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok zarządzam co następuje:


§ 1 1. Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących budżetu na rok 2014 określonych w § 2 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok między paragrafami w ramach rozdziału, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Przesunięcia, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności przesunięcia w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. W wyniku dokonanych zmian
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 3.703,00 złote i ogółem wynoszą 19.652.405,26 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 442,00 złote i ogółem wynoszą 12.782.667,12 złotych,
b) wydatki na realizację statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększa się o 3.261,00 złotych i ogółem wynoszą 6.869.738,14 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 3.703,00 złote i ogółem wynoszą 3.602.583,00 złote
4. Po zmianie łączna kwota wydatków nie zmienia się i wynosi 28.396.605,26 złotych, w tym wydatków bieżących 25.147.505,26 złotych i wydatków majątkowych 3.249.100,00 złotych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
Wójt Gminy

Stanisław Waligóra

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-06-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-06-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06