OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXI/168/2005

Uchwała nrXXI/168/2005

Numer uchwały: 2005/21/168
Numer sesji: 21
Rok: 2005

 

                                                                                         UCHWAŁA Nr XXI / 168 / 05

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 23 lutego 2005 r.


 

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Boszkowie - wsi


 

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 116 poz. 1203), art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 281 poz. 2782) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych nr ewidencyjnymi działek: 170/3 o pow. 973 m² ; 170/4 o pow. 230 m² ; 163/30 o pow. 1115 m² ; 165/11 o pow. 372 m² ; 163/14 i 170/30 o łącznej pow. 389 m² przeznaczonych pod budownictwo letniskowe położonych w Boszkowie – wsi obręb Boszkowo, zapisanych w KW 25586 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział Ksiąg Wieczystych - w drodze przetargu.

                                                                                                              § 2

Wyraża się zgodę na sprzedaż gruntów rolnych oznaczonych nr działek 21 o pow. 1,26 ha, nr 22 o pow. 0,97 ha, obrębu Boszkowo zapisanych w KW 48020 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział Ksiag Wieczystych – w drodze przetargu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                                                                                       Rady Gminy Włoszakowice

                                                    (-) Irena Przezbór


Uzasadnienie

Wymienione w §1 uchwały nieruchomości to działki przeznaczone pod zabudowę letniskową położone przy drodze do torów kolejowych w kierunku wsi Boszkowo przejęte w wyniku zmiany granic administracyjnych gminy Przemęt i Włoszakowice.

Uregulowny stan własności tych nieruchomości pozwala na ich przetargowe zbycie.

Działki zaś wymienione w §2 to grunty rolne w ewidencji gruntów oznaczone jako łąka i nieużytki, które jako zbędne gminie proponuje się sprzedać zainteresowanym rolnikom wsi Boszkowo.


 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06