OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXI/169/2005

Uchwała nrXXI/169/2005

Numer uchwały: 2005/21/169
Numer sesji: 21
Rok: 2005

                                                                                           UCHWAŁA Nr XXI /169/05

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 23 lutego 2005 r.


 


 

w sprawie zbycia gruntu rolnego położonego w Charbielinie w drodze zamiany


 

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 116 poz. 1203), art 15 ust 1 i art. 28 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 281 poz. 2782) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie gruntu rolnego oznaczonego nr działki 146 o pow.1,91 ha obrębu Charbielin zapisanego w KW 31919 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział Ksiąg Wieczystych – w drodze zamiany na grunt wydzielony pod budynkiem świetlicy wiejskiej będący własnością osoby fizycznej.

 

§ 2

Podział nieruchomości gruntowej oraz przygotowanie dokumentacji przewłaszczeniowej wykonany zostanie na koszt gmin

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


 

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                           Przewodnicząca

                                                      Rady Gminy Włoszakowice

                                                           (-) Irena Przezbór


Uzasadnienie

W celu uregulowania prawa własności zabudowanej budynkiem w którym znajduje się świetlica wiejska przeprowadzono wstępne uzgodnienie z właścicielem działki nr 134 w sprawie wydzielenia z niej działki gruntu zabudowanego i jego zbycia na rzecz gminy w zamian za grunt rolny oznaczony nr działki 146 będącym własnością gminy.

Działka rolna nr 146 to grunt orny kl. VI o pow. 0,63 ha oraz pastwisko kl. V i VI o pow. 1,28 ha.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06