OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXI/170/2005

Uchwała nrXXI/170/2005

Numer uchwały: 2005/21/170
Numer sesji: 21
Rok: 2005


 


                                                                                            UCHWAŁA Nr XXI /170/05

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 23 lutego 2005 r.


w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krzycku Wielkim

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 116 poz. 1203), art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603; ostatnia zmiana Dz.U z 2004r Nr 281 poz. 2782) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr ewidencyjnym działki: 600 o pow. 1160 m² ; położonej w Krzycku Wielkim Oś. 700 - lecia, obręb Krzycko Wielkie, zapisanej w KW 6016, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych - w drodze przetargu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

                                                                                                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice

                                                                        (-) Irena Przezbór


Uzasadnienie

Proponowana do sprzedaży działka to niezabudowany grunt położony na Osiedlu 700-lecia w Krzycku Wielkim o nieforemnym kształcie, który powstał w wyniku podziału terenu przeznaczonego pod zabudowę na teren zieleni.

Ponieważ działka ta może być przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną i jest zainteresowanie tym gruntem, zatem proponuje się przeznaczyć go do przetargowej sprzedaży.


 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06