OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/309/2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr XXXVII/309/2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: 309
Numer sesji: XXXVII
Rok: 2014

UCHWAŁA Nr XXXVII/309/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.

Na podst. art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:§ 1

Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego poprzez przekazanie:

1) dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przeniesienia na rzecz Powiatu Leszczyńskiego prawa własności części nieruchomości zajętych pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej w miejscowości Boszkowo do wartości 11808,00 zł,
2) operatów szacunkowych określających wartość części nieruchomości zajętych pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej w miejscowości Boszkowo do wartości 3075,00 zł,
3) nakładów w drodze powiatowej w miejscowości Boszkowo do wartości 225383,56 zł,

§ 2

Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego poprzez przekazanie:

1) dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do przeniesienia na rzecz Powiatu Leszczyńskiego prawa własności części nieruchomości zajętych pod parking pobudowany przy drodze powiatowej w miejscowości Zbarzewo do wartości 2952,00 zł,
2) operatów szacunkowych określających wartość części nieruchomości zajętych pod parking pobudowany przy drodze powiatowej w miejscowości Zbarzewo do wartości 393,60 zł,
3) nakładów na drodze powiatowej w miejscowości Zbarzewo do wartości 46710,00 zł,

§ 3

Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 i § 2 zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej między Gminą Włoszakowice a Powiatem Leszczyńskim.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-09-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06