OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/310/2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr XXXVII/310/2014 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: 310
Numer sesji: XXXVII
Rok: 2014


Uchwała Nr XXXVII/310/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 9 września 2014 roku
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Rada Gminy Włoszakowice, uchwala co na następuje:

§ 1.

Postanawia się udzielić pomocy rzeczowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego do wysokości :
1) 53.000,00 zł na wykonanie poszerzenia nawierzchni asfaltowej o 1 m na długości 110,0 m, obustronne ustawienie krawężnika ulicznego na długości 110,0 m, wykonanie chodnika asfaltowego szerokości 1,0 m oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej 660,0 m2 w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4806P w miejscowości Dłużyna,
2) 50.000,00 zł na wykonanie 150,0 mb, o szerokości 2,0 m chodnika z kostki brukowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4759P – ulica Powstańców Wlkp. w Bukówcu Górnym.

§ 2.

Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej między Gminą Włoszakowice a Powiatem Leszczyńskim.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Michalski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-09-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06