OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/314/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr XXXVII/314/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi

Numer uchwały: 314
Numer sesji: XXXVII
Rok: 2014


Uchwała Nr XXXVII/314/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 9 września 2014 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1
Rada Gminy Włoszakowice po rozpatrzeniu skargi J.M. z dnia 20 sierpnia 2014 r. na bezczynność Wójta Gminy Włoszakowice w sprawie udzielenia informacji publicznej z wniosku wysłanego pocztą elektroniczną dnia 05.06.2014 r. uznaje skargę za niezasadną z następujących względów:
1) na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 05.06.2014 r. wójt udzielił odpowiedzi dnia 18. 06.2014 r. w terminie jaki przewiduje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej czyli bezczynność nie miała miejsca;
2) na ponowny wniosek w powyższej sprawie wójt udzielił odpowiedzi 4 lipca 2014 r.
3) Rada nie jest właściwa do oceny czy udzielona informacja dla wnioskującego była wyczerpująca.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rada Gminy
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-09-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06