OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/316/2014 w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej nr 712625P Dłużyna – Bucz (Trzebidza) odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4806P przy wjeździe do m. Dłużyna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4806P w kierunku m. Bucz.

Uchwała Nr XXXVII/316/2014 w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej nr 712625P Dłużyna – Bucz (Trzebidza) odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4806P przy wjeździe do m. Dłużyna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4806P w kierunku m. Bucz.

Numer uchwały: 316
Numer sesji: XXXVII
Rok: 2014

UCHWAŁA Nr XXXVII/316/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 9 września 2014 r.

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej nr 712625P Dłużyna – Bucz (Trzebidza) odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4806P przy wjeździe do m. Dłużyna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4806P w kierunku m. Bucz.

Na podstawie art. 10 ust. 1, ust. 2, ust. 3 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 260 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Leszczyńskiego, Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi gminnej nr 712625P Dłużyna – Bucz (Trzebidza) odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4806P przy wjeździe do m. Dłużyna do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4806P w kierunku m. Bucz, w celu zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-09-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06