OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/319/2014 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach (ul. Strażacka)

Uchwała Nr XXXVIII/319/2014 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach (ul. Strażacka)

Numer uchwały: 319
Numer sesji: XXXVIII
Rok: 2014

UCHWAŁA Nr XXXVIII/319/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach.

Na podstaswie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie, pod budowę drogi gminnej, nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach, oznaczonych następującymi numerami działek:
1) 67/9 o powierzchni 0,0299 ha, zapisanej w księdze wieczystej numer PO1L/00046664/6,
2) 66/13 o powierzchni 0,0301 ha, zapisanej w księdze wieczystej numer PO1L/00046663/9,
3) 66/7 o powierzchni 0,0542 ha, zapisanej w księdze wieczystej numer PO1L/00043511/8,
4) 67/2 o powierzchni 0,0544 ha, zapisanej w księdze wieczystej numer PO1L/00043512/5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr XXXVIII/319/2014 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 25 września 2014 r.

Działki będące przedmiotem nabycia stanowią ul. Strażacką położoną we Włoszakowicach, zatem zasadnym jest nabycie tej części nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06