OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXI/171/2005

Uchwała nrXXI/171/2005

Numer uchwały: 2005/21/171
Numer sesji: 21
Rok: 2005

 

                                      UCHWAŁA Nr XXI/171/05

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 23 lutego 2005r.

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej w Zbarzewie w celu realizacji zadań własnych gminy.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 7 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami; ostatnia zmiana Dz.U z 2004r. Nr 116 poz. 1203/ Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 209/2 o pow. 1260 m² położonej w Zbarzewie.

§2

Cena nabywanej nieruchomości nie może być wyższa od kwoty 22300,- zł wymienionej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

§3

Koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz przeniesienia własności nieruchomości pokrywa gmina.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena Przezbór


 


 


 


 


 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06