OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXXI/172/2005

Uchwała nrXXI/172/2005

Numer uchwały: 2005/21/172
Numer sesji: 21
Rok: 2005

 
 1. Uchwała Nr XXI/ 172 /2005

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 23 lutego 2005 roku


 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2005.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz.2703 ) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

Postanawia się zmienić dochody i wydatki budżetu Gminy na rok 2005 określone w § 1 uchwały Nr XX/ 159 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok”:

1 ) dochody zwiększyć o kwotę 305.094- złote, jak w załączniku nr 1 do uchwały,

2 ) wydatki zwiększyć o kwotę 305.094,- złote, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2

Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2005 wynosi:

 1. po stronie dochodów 14.207.144,- złote,

 2. po stronie wydatków 14.066.264,- złote.

§ 3

Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych określonych w § 7 uchwały Nr XX/ 159 /2004 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2004 roku „w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok” o kwotę 60.000,- złotych i ogółem wydatki inwestycyjne wynoszą 1.010.000,- złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

(-) Irena Przezbór


 

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXI/ 172 /2005

Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 23 lutego 2005 roku

 

Wydatki inwestycyjne w roku 2005

Plan


 

  I Modernizacja stacji wodociągowej w Bukówcu Górnym

  wraz z budową sieci łączącej Bukówiec z Włoszakowicami 950.000,-

   

010 Rolnictwo i łowiectwo 950.000,-

01010 Infrastruktura wodociągowa

i sanitacja wsi 950.000,-

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 950.000,-

 

II Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy

we Włoszakowicach 60.000,-

852 Pomoc społeczna 60.000,-

85203 Ośrodki wsparcia 60.000,-

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000,-


 

 

Uzasadnienie:

  Na wzrost dochodów ( załącznik Nr 1 ) składają się:

 1. Wzrost subwencji oświatowej o 150.029,- zł,

 2. Wzrost udziału w pod. doch. od osób fizycznych o 12.611,- zł,

 3. Wpływ części środków SAPARD na kanalizacji 126.586,- zł,

 4. Środki od Firmy „KENKEL” na kserokopiarkę

  i paliwo dla posterunku policji 10.868,-zł,

 5. Środki od Firmy ŁAGROPAL na paliwo

  dla posterunku policji 5.000,- zł.

   

  Na zwiększenie wydatków ( załącznik nr 2 ) składają się

   

 6. Wzrost środków dla ZSO Włoszakowice (okna , malowanie ) 88.700,- zł,

 7. Wzrost środków dla ZS Dłużyna ( sprawy bieżące ) 45.000,- zł,

 8. Wzrost środków dla ZS Bukówiec Górny ( drobne remonty ) 4.825,- zł,

 9. Wzrost środków dla ZS w Jezierzycach K. ( sprawy bieżące ) 8.243,- zł,

 10. Wzrost środków dla Przedszkola w Bukówcu G. ( łazienka ) 12.716,- zł

 11. Wzrost środków dla Przedszkola w Krzycku W ( konserwacja

  dachu, malowanie elewacji, wymiana okien itp. ) 18.278,- zł,

 12. Wzrost środków dla Przedszkola we Włoszakowicach ( remont

  szatni, wymiana drzwi ) 15.502,- zł,

 13. Zakup sprzętu i paliwa dla Policji 15.868,- zł,

 14. Dalsze prace inwestycyjne na ŚDS 60.000,- zł,

 15. Prace melioracyjne – regulacja Rowu Grotnickiego 15.000,- zł,

 16. Zakup wyposażenia i sprzętu dla urzędu 20.962,- zł.

   

  Wnioskowane przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w jednostkach organizacyjnych, celem urealnienia planowanych do poniesienia wydatków.

   

  1) w Zespole Szkół w Bukówcu Górnym,

  2) w Zespole Szkół w Dłużynie,

  3) w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach,

  4) w Ośrodku Pomocy Społecznej,

  5) w Przedszkolu w Bukówcu Górnym,

   

  Zmiana wydatków na zadania inwestycyjne ( załącznik Nr 3 )

   

  1) wzrastają na Środowiskowy Dom Samopomocy o 60.000,- zł,.

   

   


 


 


 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06