OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2015

Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2015

Numer dokumentu: 68
Rok: 2014

ZARZĄDZENIE Nr 68/2014 WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE z dnia 11 września 2014 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2015 Na podstawie uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXVII/263/2010 z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Włoszakowice zarządza się opracowanie materiałów planistycznych z zakresu wykonywanych zadań: § 1 Do opracowania projektów planów finansowych na rok 2015 zobowiązane są jednostki organizacyjne Gminy, tj: 1. Zespół Szkół w Bukówcu Górnym, 2. Zespół Szkół w Dłużynie, 3. Zespół Szkół w Jezierzycach Kościelnych, 4. Zespół Szkół w Krzycku Wielkim, 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, 6. Przedszkole Nr 2 we Włoszakowicach, 7. Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach, 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach, 9. Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach, 10. Urząd Gminy we Włoszakowicach, 11. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach, 12. Gminna Biblioteka Publiczna we Włoszakowicach, 13. Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach. § 2 Odpowiedzialni za przedłożenie projektu planowanych dochodów i wydatków w powiązaniu z planowanymi do wykonania zadaniami jednostek wyszczególnionych w § 1 są ich kierownicy, a w przypadku urzędu gminy kierownicy biur we współpracy z głównym księgowym. § 3 1. Przedkładany projekt propozycji powinien być opracowany przy uwzględnieniu: 1) danych wynikających z WPF, 2) przewidywanego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz stanu organizacyjnego jednostki, 3) poziomu cen, wysokości stawek podatkowych, taryf, marż, obowiązujących opłat oraz przewidywanych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku planowanego, 4) przewidywanego stanu zatrudnienia i wynagrodzeń na rok 2015. 2. Przedkładany projekt winien być sporządzony według wypracowanego wzoru i zawierać niezbędne dane określone w załączniku do zarządzenia. § 4 Opracowane projekty należy skonsultować z Wójtem Gminy i po uzyskaniu jego akceptacji przedłożyć w terminie do 15 października 2014 roku. Wójt Gminy mgr Stanisław Waligóra Załącznik do Zarządzenia Nr 68/2014 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 11 września 2014 roku NIEZBĘDNE ELEMENTY PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK I Strona tytułowa 1. Tytuł – plan finansowy, 2. Określenie jednostki, 3. Opis bazy materiałowej, 4. Opis bazy osobowej, 5. Inne dane mające wpływ na planowane dochody i wydatki, np. w przypadku jednostek oświatowych ilość uczniów w rozbiciu na poszczególne typy szkół, oddziały, klasy itp., 6. Informacja o planowanych zmianach z powyższych zakresów, np. zatrudnienie, organizacja, ilość uczniów itp., 7. Zestawienie kwot ogółem ( środki na początku roku, dochody, wydatki, środki na koniec roku ). II Kalkulacja wynagrodzeń ( wg wzoru z lat ubiegłych ). III Zestawienie wypracowanych dochodów w układzie dział, rozdział, paragraf z określeniem źródła uzyskanego dochodu. IV Zestawienie planowanych wydatków ( wg wzoru z lat ubiegłych ). V Zestawienie porównawcze kwot planu na 2015 rok z kwotami planu i realizacji za III kwartał 2014 ( wg wzoru z lat ubiegłych ). Każda jednostka dostosowuje powyższe zestawienia do prowadzonego typu działalności i uzupełnia dane w nich zawarte o niezbędne opisy i wyjaśnienia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06