OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 75/2014 w sprawie zmiany budżetu

Zarządzenie Nr 75/2014 w sprawie zmiany budżetu

Numer dokumentu: 75
Rok: 2014

ZARZĄDZENIE NR 75/2014
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 września 2014 roku

w sprawie: zmiany budżetu na 2014 rok.Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami ) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok, określoną w § 1 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 51.909, złotych, co dotyczy dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 51.909,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji 3.561.703,92 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 28.440.270,92 złotych, w tym dochodów bieżących 27.435.132,92 złotych i dochodów majątkowych 1.005.138,00 złotych.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 określoną w § 2 Uchwały Nr XXXI/251/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok o 51.909,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się wydatki bieżące o 51.909,00 złotych i ogółem wynoszą 25.593.476,92 złote, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 17.622,00 złote i ogółem wynoszą 20.251.281,92 złotych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 8.859,00 złotych i ogółem wynoszą 12.801.670,12 złotych,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 8.763,00 złotych i ogółem wynoszą 7.449.611,80 złotych,
b) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 1.399.805,00 złotych,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 34.287,00 złotych i ogółem wynoszą 3.621.678,00 złotych,
d) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie zmieniają się i ogółem wynoszą 27.291,00 złotych,
e) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i ogółem wynoszą 280.000,00 złotych,
f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich realizowane częściowo w formie dotacji nie zmieniają się i ogółem wynoszą 13.421,00 złotych.
3. Zwiększenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje w szczególności zmianę w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 51.909,00 złotych, co daje łączną kwotę tych wydatków w wysokości 3.561.703,92 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 29.273.333,92 złote, w tym wydatków bieżących 25.593.476,92 złotych i wydatków majątkowych 3.679.857,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Wójt Gminy

Stanisław WaligóraUzasadnienie:

Dochody budżetu zwiększa się o dotację Wojewody Wielkopolskiego przeznaczoną na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. oraz koryguje się zmianę z Zarządzenia Nr 69/2014.
Zwiększenie wydatków związane jest z uzyskanymi dochodami oraz wprowadza się przesunięcia na wniosek Urzędu Gminy.Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2014-10-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06