OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: niepodejmowania uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

w sprawie: niepodejmowania uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Numer uchwały: 2005/22/178
Numer sesji: 22
Rok: 2005

Uchwała Nr XXII/178/2005
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 marca 2005 r.


w sprawie: niepodejmowania uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie art. 90f w związku z art. 90p ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2781) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

W związku z przekazaniem Gminie ustawą o systemie oświaty, nowego zadania własnego w zakresie udzielania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów - do czasu spełnienia wymogu zapewnienia Gminie koniecznych środków finansowych na realizację tegoż zadania - nie podejmuje się uchwały w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Włoszakowice.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06