OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie organiczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko

w sprawie organiczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko

Numer uchwały: 2005/22/180
Numer sesji: 22
Rok: 2005UCHWAŁA Nr XXII/180./05
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 31 marca 2005r.
w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko .

Na podstawie art. 157 ust.1 w związku z art. 343 ust.2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz.627, ostatnia zmiana Dz.U z 2004r. Nr 281 poz. 2784) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Ogranicza się czas używania instalacji i korzystania z urządzeń z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym w szczególności urządzeń nagłaśniających, na terenie Gminy Włoszakowice, w ten sposób, że wprowadza się zakaz korzystania z tych urządzeń i używania tych instalacji od godz. 24.00 do godz. 6.00, w ciągu całego roku.

§ 2

  1. Ograniczenia określone w § 1 skierowane są do podmiotów prowadzących i organizujących dyskoteki, wieczorki taneczne, koncerty, festyny itp. organizowane na estradach, powierzchniach utwardzonych, plażach i w namiotach, z wyjątkiem imprez organizowanych za zgodą gminy.

  2. Ograniczeń określonych w § 1 nie stosuje się do lokali zabezpieczonych przed wydostawaniem się hałasu na zewnątrz budynku i posiadających służby porządkowo - ochronne.


§ 3
Naruszenie zakazu określonego w § 1 niniejszej Uchwały stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, wymierzaną w wysokości i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodnicząca
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2005-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06